Educator – robot, na ktorom sa učíme programovať

 

Tento robot priblíži študentom použitie všetkých typov senzorov a inteligentných pohonov. Postupne študenti budú zvládať techniky programovania od jednoduchších po zložitejšie. Pri riešení konkrétnych zadaní sa študenti budú zoznamovať so základnými programovacími blokmi prostredia Labview. 

Na robote je použitý gyroskopický, dotykový, ultrazvukový, farebný senzor, dva veľké motory a jeden stredný motor. Programy ovládajúce správanie robota sa postupne menia, zdokonalujú v súlade s rastúcimi vedomosťami študentov.

Robot umožňuje študentom vzdelávať sa, modifikovať jeho program, použiť fantáziu a svoje vedomosti na rozširovanie schopností robota.  

robot-educator

 

Jeden z prvých programov: Robot ide do štvorca

Algoritmus proporčného regulátora riadi pohyb robota po čiare.

Educator hľadá cestu z bludiska algoritmom pravej ruky.

Ultrazvukový senzor pomáha educatorovi udržiavať konštantnú vzdialenosť od pohybujúceho sa objektu pred ním.