Triedič - robot, ktorý zužitkuje svoju znalosť farieb

 

Na základe zoskenovania farieb, rozdeľuje faberné objekty.

Pohyby motorov sú riadené na základe údajov z dotykového senzoru a senzoru farieb. 

robot-triedič