Tančík - robot, ktorý ide za svojím programom.

 

Tančík je výkonné vozidlo, ktoré vďaka dvom pásom a svojej vysokej stabilite, bez problémov prekonáva prekážky a vždy sa snaží prejsť naprogramovanú trasu.

Tančík riadi svoj pohyb pomocou gyroskopického senzora.

Tento typ robota študenti veľmi radi skladajú aj podľa vlastnej fantázie. Študentmi vytvárané programi umožňujú plniť robotovi všakovaké úlohy.

Zopár z týchto samostatných prác študentov nájdete nižšie.

robot-tančík

Tank jazdí po dráhe, ktorá je vopred zadaná používateľom.

 

Tank prechádza bludiskom pomocou údajov z dvoch ultrazvukových senzorov. Jeden senzor merá vzdialenosť pred robotom a druhý vpravo od robota.

 

Diaľkovo ovládaný tank so zabudovaným programom sledovania čiary