Výrobná linka vyrába na základe pokynov jej obsluhy

 

Výrobná linka predstavuje zložitejší robot z mechanickej aj z programovej stránky.

Riadená je dvomi riadiacimi jednotkami, do ktorých smerujú vstupy z dvoch farebných senzorov a jedného dotykového senzoru. Riadených je šesť motorov.

Obsluha linky môže meniť dizajn vyrábaných produktov pred začiatkom spustenia linky.

vyrobna-linka