Kockáč-Rubikáč, sa s kockou len tak pohrá

 

Robot poskladá Rubikovu kocku do rôznych vzorov  podľa vášho želania.

 

Program riadiaci dva veľké a jeden stredný motor na základe informácii z farebného senzora je vytvorený v štandardnom grafickom programovacom prostredí LEGO. Program je spustený ultrazvukovým senzorom po zistení prítomnosti kocky.

 

Algoritmus riešenia Rubikovej kocky zabezpečuje spustiteľný program, ktorý bol skompilovaný v C++.

robot kockáč