Dvíhač sudov s kamerou

 

Dvíhač sudov rozpoznáva objekty pomocou kamery a dokáže ich prepravovať na určené miesto.


Robot vyniká fantastickou mechanikou dvihu ramena so sytémom vahadla, keď aj váha samotného motora pomáha pri zdvihu objektu. Motor sa pohybuje v protiváhe s uchopovacím ramenom a tento jeden motor dokáže cez pákový prevod pohybovať aj mechaniznom čeluste aj samotným ramenom, na ktorom je čelusť umistnená. 

Dva veľké motory pobybujú pásovým podvozkom. Stredný motor pohybuje čelusťou a ramenom. Fabrebný senzor umožňuje sledovať robotovi čiary a povrch vozovky. Infračervený senzor v čelusti môže detekovať prítomnosť sudov alebo prekážky. Kamera rozpoznáva natrénované objekty a orientuje robota k nim. 

robot forbesik