Robotická sliepka, kráča ako o život.

 

Mechanicky náročný robot, ktorý napodobňuje chôdzu sliepky. Program je možné zadať aj cez rozhranie kocky. Zadávanie programu precvičí vkladanie a úpravu programu v prostredí Brick Programm App.

Stredný motor nakláňa sliepku zo strany na stranu. Kráčanie zabezpečuje veľký motor. Vzájomná koordirnácia pohybov je mechanicky zložitá a pomáhajú pri nej údaje z dotykového senzora.

Ultrazvukový senzor reaguje na prítomnosť objektu pred sliepkou a zastaví jej dopredný pohyb, ak je pred sliepkou detekovaná prekážka.  

robotot sliepka