Gyroskopák – robot, ktorý sám vybalansuje nestabilitu

 

Používa dva veľké a jeden stredný motor. Gyroskopický senzor umožňuje robotovi vybalansovať nestabilitu danú jeho vlastnou konštrukciou. Robot má ťažisko vysoko nad jednou osou svojich kolies. Aj najmenšie vychýlenie ťažiska, ktoré nie je ihneď  kompenzované vedie k pádu robota.    

Dotykový, ultrazvukový a farebný senzor umožňujú robotovi reagovať na podnety z okolia. Obsluha može robotovi dávať pokyny k pohybu pomocou farieb, ktoré načíta farebný senzor.

Reakcie robota sú založené na pokročilom programovaní.  

robot-gyroskopák

Gyroskopácky battle počas letných táborov robotiky.