ultrazvukový senzor

Ultrazvukový senzor je digitálny senzor, ktorý meria vzdialenosť objektu pred sebou.

Princíp fungovania senzoru je založený na tom, že senzor vysiela vysokofrekvenčné zvukové vlny a meria ako dlho trvá, kým sa odrazená zvuková vlna vráti naspäť. Zvukové vlny nemôže človek zachytiť, lebo ich frekvencia je príliš vysoká.

Vzdialenosť od objektu je meraná v palcoch alebo centimetroch. To umožňuje napríklad naprogramovať robota tak, aby sa zastavil v určenej vzdialenosti od steny.

Detekovateľná vzdialenosť je medzi 3 a 250 centimetrami (s presnosťou na + / - 1 centimeter). Hodnota 255 centimetrov znamená, že senzor nie je schopný detekovať akýkoľvek objekt pred ním.


Trvale svietiace oči senzoru indikujú, že senzor je v režime MERANIA. Blikajúce svetlo očí znamená, že je v móde SLEDOVANIA.
V režime SLEDOVANIA dokáže senzor detekovať ďalšie ultrazvukové senzory, ktoré sú v prevádzke v okolí. Senzor v tomto režime detekuje zvukový signál, ale nevysiela ho.

Ultrazvukový senzor pomôže robotom vyhnúť sa prekážkam, sledovať pohybujúci sa cieľ, odhaliť votrelca vo svojom okolí.

ultrazvukový senzor

Ultrazvukový senzor pomocou dátovej operácie range udržiava v tomto videu konštantnú vzdialenosť robota od objektku, ktorý sa pohybuje.

 

Tank prechádza bludiskom pomocou údajov z dvoch ultrazvukových senzorov. Jeden senzor merá vzdialenosť pred robotom a druhý vpravo od robota.

Robot hľadá nepriateľského robota ultrazvukovým senzorom. Farebný senzor dáva informáciu o tom, kedy má robot ostať stáť, aby nespadol z farebného kruhu a neprehral.