gyroskopický senzor

 

Gyroskopický senzor je digitálny senzor, ktorý detekuje rotačný pohyb v jednej osi. Ak otočíte gyroskopický senzor v smere šípky, senzor detekuje mieru rotácie v stupňoch za sekundu. (Senzor môže merať maximálnu rýchlosť rotácie do 440 stupňov za sekundu.)

Snímanie rýchlosti rotácie využije napríklad robot, ktorý balansuje svoju stabilitu a potrebuje zabrániť svojmu pádu.

Okrem toho, gyroskopický senzor zaznamenáva celkový uhol natočenia v stupňoch. Pomocou detekcie celkového uhla natočenia robot zistí ako sa naotočil. Táto funkcia umožňuje kontrolovať naprogramované otočenie (merané v ose gyroskopu) s presnosťou +/- 3 stupne na 90 stupňov otočenia. 

dotykový senzor

Gyroskopický senzor kompenzuje otočenie podložky a zachováva stály smer natočenia robota.