senzor farby

Snímač farieb je digitálny senzor, ktorý detekuje farbu alebo intenzitu svetla, ktoré vstupuje malým otvorom na snímači.

Tento senzor je možné používať v troch rôznych režimoch: FARBY, ODRAŽANÁ INTENZITA SVETLA a režim INTENZITY OKOLITÉHO SVETLA.

V režime FARBY senzor rozpoznáva sedem farieb - čiernu, modrú, zelenú, žltú, červenú, bielu a hnedú - a bez farby. Schopnosť rozlišovať medzi farbami znamená, že váš robot môže byť naprogramovaný tak, aby triedil farebné guľôčky alebo bloky, hovoril mená farieb, alebo zastavil akciu keď vidí červenú.


V režime ODRAŽANÁ INTENZITA SVETLA senzor svieti pred seba červeným svetlom a meria intenzitu svetla, ktoré sa odráža späť.

Snímač pracuje v škále od 0 (veľmi tmavo) do 100 (silné svetlo).

Robot môže byť naprogramovaný tak, aby sa pohyboval povedľa farebnej vodiacej čiary.


V režime INTENZITY OKOLITÉHO SVETLA senzor meria intenzitu svetla, ktoré vstupuje do otvoru senzora z okolitého prostredia. Zdrojom môže byť slnečné svetlo alebo lúč baterky. Snímač pracuje v škále od 0 (veľmi tmavo) do 100 (silné svetlo).

Robot môže byť naprogramovaný tak, aby ukončil prácu v prípade, že svetlá zhasnú.


Vzorkovací kmitočet snímača je 1 kHz / sec.

dotykový senzor

Robot pri hľadaní cesty z bludiska zisťuje prítomnosť prekážky pred ním meraním intenzity odrazeného svetla pomocou farebného snímača.

 

Senzor farby merá intenzitu odrazeného svetla a robot sa podľa týchto údajov sleduje líniu čiary.

 

Robot hľadá na stole čierny kruh a samozrejme nesmie zo stola spadnúť a rozbiť sa.

 

Robot postupne do poľa ukladá zosnímané farby kociek a následne ich roztiedi do nádob.