Dotykový senzor

 

 

Dotykový senzor je analógový senzor, ktorý dokáže detekovať, kedy je tlačidlo senzora stlačené a kedy je uvoľnené. Senzor umožňuje programovať reakcie založené na troch typoch podmienok: STLAČENÉ, UVOLNENÉ alebo NÁRAZ (stlačenie a uvoľnenie).

Použitím vstupu z dotykového senzora, môže byť robot naprogramovaný tak, aby videl svet ako slepý človek. Môže reagovať na dotyk ruky /senzora/.

Pri použití dotykového senzora môžete napríklad postaviť robota a naprogramovať ho tak, aby sa zastavil, keď sa váš robot dostane na okraj stola (Pri uvoľnení senzora).

dotykový senzor

Robot zisťuje pomocou dotykového senzora prítomnosť steny pred sebou.

 

Jeden dotykový snímač koordinuje všetky pohyby robota. Snímač detekuje krajné pohohy, do ktorých sa robot nakláňa.