inteligentné motory

 

 

Veľký motor
Veľký motor je silný  inteligentný motor. Má vstavaný senzor otáčania s rozlíšením 1 studeň pre presné ovládanie motora. Veľký motor je optimalizovaný tak, aby tvoril základ pohonu robotov.

Koordináciu súčasných pohybov motorov zabezpečujú programovacie bloky určené pre ich ovládanie.

 

Stredný motor
Stredný motor tiež obsahuje vstavaný rotačný snímač (s presnosťou 1 stupeň), ale je menší a ľahší než veľký motor.
Tento motor že je schopný reagovať rýchlejšie ako veľké motory.

 

Porovnanie motorov:

Veľký motor:

rýchlosť 160 až 170 otáčok za minútu

krútiacim moment 20 Ncm a brzdný moment 40 Ncm (pomalší, ale silnejší)

 

Stredný motor

rýchlosť 240 až 250 otáčok za minútu

krútiacim moment 8 Ncm a brzdný moment 12 Ncm (rýchlejší, ale menej silný)

dotykový senzor

V tomto cvičení údaje z pohybového snímača, ktorý je súčasťou inteligentných motorov, ovláda frekvenciu a hlasnosť zvuku vydávaného robotom. Otočením ľavého motora sa mení frekvecia zvuku. Otočením pravého motora hlasnosť zvuku.

 

Jedno z prvých cvičení. Robot vykonáva pohyby podľa programu. Presný pohyb po naprogramovanej dráhe je možný vďaka tomu, že motory majú spätnú väzbu svojho pohybu. Motory vedia podľa údajov zo svojho snímača otočenia, kde nachádzajú.