Arduino Smart Car

  • pre zahratie sa a vyskúšanie vlatností pokročilejších robotov
  • rýchle ikonické programovanie 

Arduino Smart Car

Robot kompatibilný s Arduino je založený na riadiacej doske UNO R3.

Robot má predefinované rôzne pracovné režimy: automatický pohyb, FPV, WIFI, infračervené ovládanie, ako aj vyhýbanie sa prekážkam a sledovanie čiary alebo ho ovládame vlastným programom pomocou senzorov.

Robotické auto môže byť ovládané aj pomocou aplikácie cez mobilný telefón a cez WiFi.

Režim FPV

Po pripojení k WiFi môže byť cez video monitorovaný pohyb robota a ovládaný na diaľku jeho pohyb. HD kameru je možné ovládať v rozmedzí 0-180° horizontálne.

Vyhýbanie sa prekážkam pre bezpečnú zábavu

Auto je vybavené špeciálnymi ultrazvukovými senzormi. Tieto rozpoznávajú a vypočítavajú vzdialenosť medzi robotickým autom a prekážkou, takže sa automaticky vyhýba prekážkam bez ohľadu na smer, ktorým ide. Tieto senzory nám poslúžia pri programovaní cesty z bludiska.

Špeciálne senzory na sledovanie čiary

Robotické auto sa môže pohybovať aj po čiernej čiare - vďaka senzorom na spodnej strane vozidla je možné naprogramovať program pre sledovanie čiary.