Prečo na tábor robotiky a programovania

Učiť deti to, čo v budúcnosti využijú

Programovanie a robotika je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví. Zároveň pracovníci v tomto odvetví pracujú vo vysoko nadštandardných pracovných a platových podmienkach.

Treba si uvedomiť, že až 47 percent pracovných pozícií dokážu v priebehu dvadsiatich rokov nahradiť robotické stoje. Pre mladú generáciu je teraz nevyhnutné ísť s dobou, aby sa nezaradili medzi tým 47 percent pracovníkov, ktorí budú v budúcnosti nahradení.

Odkaz na zaujímavé články s touto tematikou:

Nadchnúť deti pre programovanie, techniku a vzdelávanie

Ak raz dieťa, dokáže „vdýchnuť život“ zmäti vodičov, motorov a plastu je to preň obrovská inšpirácia. Deti zistia, že výsledkom učenia môže byť niečo reálne užitočné a fungujúce. Výučba vedená kvalitnými lektormi s odbornou praxou prirodzenou cestou motivuje k intenzívnemu premýšľaniu pri hľadaniu riešení úloh, problémov, modelovaniu, vymýšľaniu konštrukcii, testovaniu a overovaniu správnosti riešení. Tímová práca dáva priestor k rozvoju komunikačných schopností, výmene skúseností, získavaniu vedomostí o senzoroch, riadených výstupoch a inteligentných programovateľných jednotkách.

Dať deťom do rúk najnovšiu techniku a ukázať im ako sa s ňou dá "zabaviť"

Naši študenti u nás nájdu všetko potrebné pre modelovanie, programovanie a testovanie reálnych robotických zariadení. Inteligentná kocka 3 generácie je malý počítač, ktorý dokáže riadiť výstupy na základe analýzy dát zo vstupných senzorov. Umožňuje Bluetooth a Wi-Fi komunikáciu s počítačom, tabletom alebo smartphonom i medzi robotmi navzájom.

Pre veľmi šikovných je možnosť zakódovať si v Energii Texas Instruments Educational Booster Pack alebo Sketchi Arduino Smart Car ako "veľký" programátori.  

Presvedčiť deti, prečo je znalosť angličtiny nevyhnutná

V neposlednej rade, chceme deťom ukázať, že znalosť angličtiny je nevyhnutná. Všetky najnovšie poznatky, vedomosti, manuály sú v angličtine. Kým je kniha preložená do slovenčiny, je už väčšinou zastaraná a nepotrebná. Začať sa učiť angličtinu, vtedy keď si potrebujem prečítať niečo zaujímavé v angličtine je naozaj veľmi neskoro.